Στήλη Αποστόλου Παύλου και Εκκλησία Παναγίας Χρυσοπολίτισσας Πηγή: Kυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Κυπριακής Δημοκρατίας

Religious Tourism

Beginning the year 45 AD  Saints Paul,  Barnabas, and Markos taught the Christian faith in Cyprus. Having come on shore in Salamina, they crossed the island as far as Pafos preaching the new religion. It is noteworthy that the highest Roman official, the proconsul Sergius Paul, converted to Christianity.

In 50 AD Barnabas returned to the island together with Markos and, based in Salamina, they oversaw the spread of Christianity to, practically, all the townships and communities in Cyprus.

Barnabas is believed to be the first Archbishop in Cyprus. He was stone to death by the Jews on the island and died in 57 AD in the outskirts of Salamina where his tomb still stands. Thus Barnabas became one of the first martyrs  of the new Christian faith.

Today, the small island of Cyprus is dotted with religious monuments and churches of supreme cultural importance from all ages.

Fully aware of the unique contribution of Christianity on the island, Cyprus Highlights presents the important ecclesiastical monuments, museums, the unique churches (as regards architecture and the Byzantine art) which have been included in the UNESCO World Heritage List as well as suggestions for religious itineraries in all the unoccupied areas.

Get a first taste from the sub-categories up-right.

P.S.1 Sadly the rich cultural heritage of the northern part of Cyprus has, since1974 (due to the Turkish invasion in Cyprus) been systematically subjected to damage, disfigurement and theft by the occupying forces.

P.S.2 More information about the Cypriot monuments of UNESCO see here

P.S.3 Inside Cover

WARNING For your own safety you are advised NOT to visit the area under Turkish military occupation.